Montáž a zváranie madiel


Ponúkame službu montáže madla zváraním priamo na eskalátore alebo travelátore bez zasahovania do zariadenia a bez jeho rozoberania. Naši technici sú certifkovaní výrobcom madiel Draka EHC a majú skúsenosti so všetkými typmi eskalátorov a travelátorov. Pri zváraní madla technik namontuje do eskalátora nové madlo, pričom staré odstráni. Na novom madle si pripraví oba konce, doplní chýbajúci materiál z originálnych súprav od výrobcu a vloží spoj do špeciálnej vulkanizačnej formy. Po skončení prác uvedie zariadenie znovu do prevádzky.
  • Certifikovaní technici 
  • Originálne vybavenie na zváranie
  • Originálne súpravy na zváranie
  • Bez rozoberania zariadenia
  • Výmena madla za menej ako 4 hodiny.
  • Odborná spôsobilosť na prácu na eskalátoroch

Opravy madiel

V prípadoch keď sa vyskytne poškodenie na relatívne novom madle, prípadne na veľmi dlhom madle ktorého výmena je finančne veľmi náročná, je možné madlo opraviť. Pri oprave sa postupuje podobne ako pri spájaní madla, okrem toho, že sa nevytvorí samotný spoj. Je potrebné vyrezať poškodené miesto, odstránený materiál nahradiť novým z originálnej súpravy od výrobcu a miesto znovu vložiť do vulkanizačnej formy. Následne sa poškodené miesto vybrúsi a zahladí. Oprava môže potom poslúžiť do prípadnej neskoršej výmeny madla.
  • Odloženie výmeny na vhodnejšiu dobu
  • Vyriešenie kritickej situácie
  • Úspora nákladov