Montáž a zváranie madiel


Ponúkame službu montáže madla zváraním priamo na eskalátore alebo travelátore bez zasahovania do zariadenia a bez jeho rozoberania. Naši technici sú certifkovaní výrobcom madiel Draka EHC a majú skúsenosti so všetkými typmi eskalátorov a travelátorov. Pri zváraní madla technik namontuje do eskalátora nové madlo, pričom staré odstráni. Na novom madle si pripraví oba konce, doplní chýbajúci materiál z originálnych súprav od výrobcu a vloží spoj do špeciálnej vulkanizačnej formy. Po skončení prác uvedie zariadenie znovu do prevádzky.
  • Certifikovaní technici 
  • Originálne vybavenie na zváranie
  • Originálne súpravy na zváranie
  • Bez rozoberania zariadenia
  • Výmena madla za menej ako 4 hodiny.
  • Odborná spôsobilosť na prácu na eskalátoroch